DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Generalny pomiar ruchu w roku 2020 na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego Drukuj Email
z dnia: 2019-12-23
Nazwa zadania Generalny pomiar ruchu w roku 2020 na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 63712710-3
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.130.2019
Termin składania ofert 2020-01-28 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax. 71-39-17-110
Załączniki

130_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-12-23

130_2019 SIWZ 2019-12-23

130_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

130_2019 JEDZ

130_2019 KLUCZ PUBLICZNY

130_2019 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

130_2019 załączniki do SIWZ 2019-12-23 w_edyt

130_2019 Załącznik nr 2 - zestawienie cenowe

130_2019 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Wytyczne_GPR_2020_ drogi_wojewodzkie

GPR 2020

GPR 2020_bez obserw

 

130_2019 zmiana SIWZ 2020-01-27

 

130_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2020-01-28

 

130_2019 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2020-01-29

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :