DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. CPV 71000000-8. Drukuj Email
z dnia: 2019-12-20
Nazwa zadania Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. CPV 71000000-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.129.2019
Termin składania ofert 2020-03-10 09:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

129_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-12-20

129_2019 SIWZ 2019-12-20

129_2019 UMOWA -WZÓR 2019-12-20

129_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2019-12-20

ZAŁ NR 1 OPZ TOM-III-PFU

 

dsdik.wroc.pl/przetargi/roboty-budowlane/3118-2019-12-09-12-39-17.html

 

129_2019 załączniki do SIWZ 2019-12-20 edyt

129_2019 JEDZ

129_2019 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

129_2019 KLUCZ PUBLICZNY

 

129_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-01-23

129_2019 pyt_i odp_2020-01-23

129_2019 załącznik nr 2 do SIWZ 2020-01-23 edyt

129_2019 UMOWA -WZÓR t.j. z dn. 2020-01-23

 

129_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-02-12

129_2019 pyt_i odp_2020-02-12

129_2019 załącznik nr 2 do SIWZ 2020-02-12 edyt

129_2019 UMOWA -WZÓR t_j_ z dn_2020-02-12

 

129_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-02-20

129_2019 pyt_i odp_2020-02-20

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :