DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 341 Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów od km -0,530 do km 5,118. CPV 50225000-8. Drukuj Email
z dnia: 2019-12-19
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 341 Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów od km -0,530 do km 5,118. CPV 50225000-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.128.2019
Termin składania ofert 2020-01-08 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

128_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-12-19

128_2019 SIWZ 2019-12-19

128_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LK 341

128_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LK 341

128_2019 załączniki do SIWZ 2019-12-19 w_edyt

 

128_2019 pyt_i odp_2019-12-20

 

128_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2020-01-08

 

128_2019 INFO_O WYBORZE 2020-01-17

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :