DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

PRACE PROJEKTOWE dla inwestycji pn.: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska – Remonty i przebudowa dróg i infrastruktury drogowej - droga wojewódzka nr 392 od km 13+400 do km 14+250 w m. LĄDEK ZDRÓJ. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-12-18
Nazwa zadania PRACE PROJEKTOWE dla inwestycji pn.: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska – Remonty i przebudowa dróg i infrastruktury drogowej - droga wojewódzka nr 392 od km 13+400 do km 14+250 w m. LĄDEK ZDRÓJ. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.123.2019
Termin składania ofert 2020-01-14 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

123_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-12-18

123_2019 SIWZ 2019-12-18

123_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

123_2019 załączniki do SIWZ 2019-12-18 w_edyt

 

123_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-01-03

123_2019 pyt_i odp_2020-01-03

123_2019 Lądek_Zakres opracowania

 

123_2019 zmiana SIWZ_2020-01-10

123_2019 wzór umowy 2020-01-10

 

 

123_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2020-01-14

123_2019 INFO_O WYBORZE 2020-02-05

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :