DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm - PRACE PROJEKTOWE. Drukuj Email
z dnia: 2019-11-13
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm - PRACE PROJEKTOWE.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.118.2019
Termin składania ofert 2019-11-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

118-19 siwz wersja edytowalna 13-11-2019

118-19 siwz 13-11-2019

118-19 ogloszenie o zamowieniu 13-11-2019

118-19 opz z zalacznikami 13-11-2019

 

118-19 odpowiedz na pytanie 19-11-2019

 

 

118-19 ogloszenie o zmianie ogloszenia 22-11-2019

118-19 zmiana siwz 22-11-2019

118-19 zalacznik nr 2 Zestawienie cenowe 22-11-2019

 

 

 

118-19 zbiorcze zestawienie ofert 28-11-2019

 

 

118-19 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17-01-2020

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :