DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Generalny pomiar ruchu w roku 2020 na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 63712710-3. Drukuj Email
z dnia: 2019-11-07
Nazwa zadania Generalny pomiar ruchu w roku 2020 na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 63712710-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.113.2019
Termin składania ofert 2019-12-17 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-172; 71-39-17-233
Załączniki

113_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-11-07

113_2019 SIWZ 2019-11-07

113_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

113_JEDZ

113_2019 KLUCZ PUBLICZNY

113_2019 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

113_2019 załączniki do SIWZ 2019-11-07 w_edyt

113_2019 Załącznik nr 2 - zestawienie cenowe

113_2019 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Wytyczne_GPR_2020_ drogi_wojewodzkie

GPR 2020

GPR 2020_bez obserw

 

113_2019 zmiana SIWZ 2019-11-14

113_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2019-11-14

113_2019 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 2019-11-14

 

113_2019 pyt_i odp_2019-11-21

 

113_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-12-17

 

113_2019 UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA_2019-12-18

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :