DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Służby Utrzymaniowej Jelenia Góra w latach 2020-2022. CPV 77.31.00.00-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-11-06
Nazwa zadania Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Służby Utrzymaniowej Jelenia Góra w latach 2020-2022. CPV 77.31.00.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.97.2019
Termin składania ofert 2019-11-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

 

 

97-19 Ogloszenie o zamowieniu

 

97-19 SIWZ

97-19 siwz

OPZ

  Zbiorcze zestawienie ofert koszenie

 

97-19 Ogloszenie o wyborze

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :