DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie obwodu drogowego Góra w latach 2019-2022 Drukuj Email
z dnia: 2019-10-28
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie obwodu drogowego Góra w latach 2019-2022. CPV 90.62.00.00-9, 90.61.00.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.116.2019
Termin składania ofert 2019-11-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

116_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-10-28

116_19_SIWZ_2019-10-28

116_19_Opis_przedmiotu_zamówienia_2019-10-28

116_19_Kosztorys_ofertowy_2019-10-28

116_19_WZUD_2019-10-28

116_19_Wykaz_dróg_2019-10-28

116_19_Wykaz_chodników_2019-10-28

116_19_Wykaz_jezdni_2019-10-28

116_19_wersja_edyt_zał_2019-10-28

 

 

116_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-11-05

 

116_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-11-15

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :