DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach DSDiK we Wrocławiu. Drukuj Email
z dnia: 2019-10-23
Nazwa zadania Usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach DSDiK we Wrocławiu.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.94.2019
Termin składania ofert 2019-11-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-94-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-94-2019-siwz

2720-94-2019-OPZ

 

 

2720-94-2019-pytania-1-6-odp-zmiana-siwz-30-10-2019

 

2720-94-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

 

 

 

2720-94-2019-pytania-1-6-odp-zmiana-siwz-30-10-2019 - sprostowanie

 

 

2720-94-2019-zbiorcze zestawienie ofert 2019-11-07

 

94_2019-ogloszenie-o-wyborze-oferty-www

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :