DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 m od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych - dokumentacja projektowa. Drukuj Email
z dnia: 2019-10-11
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 m
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.107.2019
Termin składania ofert 2019-11-07 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

107-19 ogloszenie o zamowieniu 11-10-2019

107-19 siwz 11-10-2019

107-19 siwz wersja edytowalna 11-10-2019

107-19 opz z zalacznikami 11-10-2019

 

107-19 odpowiedz na pytanie 23-10-2019

107-19 ogloszenie o zmianie ogloszenia 23-10-2019

 

107-19 odpowiedzi na pytania 30-10-2019

107-19 ogloszenie o zmianie ogloszenia 30-10-2019

 

107-19 zbiorcze zestawienie ofert 07-11-2019

 

107-19 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29-11-2019

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :