DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania DW 448 z drogą powiatową nr 1500D, z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w m. Syców. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-10-09
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania DW 448 z drogą powiatową nr 1500D, z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w m. Syców. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.109.2019
Termin składania ofert 2019-10-29 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

109-19 Ogloszenie o zamowieniu

109-19 SIWZ

109-19 siwz

OPZ

Dokumentacja techniczna

  109-19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

109-19 Odpowiedz na pytania nr 1 i 2

Dokumentacja techniczna - kontynuacja 18-10-2019

  109-19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 2

109-19 Odpowiedz na pytanie nr 3

109-19 Druk oferty 22-10-2019

109-19 Druk wykazu uslug 22-10-2019

109-19 Druk wykazu osob 22-10-2019

  zbiorcze zestawienie ofert

 

 

109-19 Ogloszenie o wyborze

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :