DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022 Drukuj Email
z dnia: 2019-09-30
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.103.2019
Termin składania ofert 2019-11-06 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

103_19_SIWZ_2019-09-30

103_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-09-30

103_19_Opis_przedmiotu_zamówienia_2019-09-30

103_19_Kalkulacja_ofertowa_zad_1-8_2019-09-30

103_19_JEDZ_2019-09-30

103_19_Klucz_publiczny_2019-09-30

103_19_identyfikator_postępowania_2019-09-30

103_19_wersja_edyt_zał_2019-09-30

 

 

103_2019 zbiorcze zestawienie ofert 2019-11-06

 

103_19 UNIEWAŻNIENIE postępowania zadanie 1-8 2019-11-21

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :