DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-25
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.106.2019
Termin składania ofert 2019-11-28 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

106_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-09-25

106_2019 SIWZ 2019-09-25

106_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

106_2019 JEDZ

106_2019 KLUCZ PUBLICZNY

106_2019 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

106_2019 załączniki do SIWZ_2019-09-25 w_edyt

 

106_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-10-15

106_2019 pyt_i odp_zmiana siwz_2019-10-15

MATERIAŁY OBOWIĄZUJĄCE

MATERIAŁY INFORMACYJNE

 

106_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-10-31

106_2019 pyt_i odp_zmiana siwz_2019-10-31

106_2019 SIWZ t_j_z dn_2019-10-31

106_2019 załączniki do SIWZ_2019-10-31 w_edyt

SP 00.00.00

SP 10.30.00

SP 30.10.00

SP 40.20-30-40-50.00

 

106_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-11-08

106_2019 pyt_i odp_zmiana siwz_2019-11-08

 

106_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-11-12

106_2019 sprostowanie odp_na pyt-15_2019-11-12

 

106_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-11-28

 

106_2019 INFO_O WYBORZE 2020-01-10

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :