DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wycinka drzew, krzewów i samosiejek od km 29,846 do km 30,320 w ciągu linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Szklarska Poręba - Granica RP. CPV 77211400-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-09-20
Nazwa zadania Wycinka drzew, krzewów i samosiejek od km 29,846 do km 30,320 w ciągu linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Szklarska Poręba - Granica RP. CPV 77211400-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.101.2019
Termin składania ofert 2019-09-30 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

101-19 ogloszenie o zamowieniu 20-09-2019

101-19 siwz 20-09-2019

101-19 siwz wersja edytowalna 20-09-2019

101-19 zalaczniki do siwz 20-09-2019

101-19 zbiorcze zestawienie ofert 30-09-2019

  101-19 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15-10-2019

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :