DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy. (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 71000000-8, 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4, 71244000-0, 71313000-5. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-11
Nazwa zadania PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla zadania:
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.93.2019
Termin składania ofert 2019-12-18 09:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166, 71 39 17 110
Załączniki

  93-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

93_2019 SIWZ-11-09-2019

93_2019 SIWZ-11-09-2019-edyt

93-2019-opz-www

93-2019-identyfikator-postepowania

93-2019-JEDZ

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1108a18e-a42b-4c0d-af56-0d4d270ea0fb

 

 

 

2720-93-2019-pytania-i-odpowiedzi-18-10-2019

2720-93-2019 SIWZ-wersja-ujednolicona-18-10-2019

  2720-93-2019-ogloszenie-o-zmianie-18-10-2019

  

 

 

2720-93-2019-pytania-i-odpowiedzi-31-10-2019

2720-93-2019-ogloszenie-o-zmianie

 

 

  

2720-93-2019-pytanie-i-odpowiedź-15-11-2019

2720-93-2019-oglosznie-o-zmianie-ogloszenia-15-11-2019

2720-93-2019-materialy-41-2018-www

 

 

 

 

2720-93-2019-pytania-i-odpowiedzi-02-12-2019

2720-93-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-02-12-2019

 

2720-93-2019-UWAGA-NOWY-IDENTYFIKATOR-POSTEPOWANIA-02-12-2019

 

 

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a5266c42-f4d6-4bb6-b2d7-b72635de3803

 

41_2017-TOM-II-WARUNKI-KONTRAKTU-2018-04-26wzor

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :