DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy. (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 71000000-8, 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4, 71244000-0, 71313000-5. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-11
Nazwa zadania PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla zadania:
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.93.2019
Termin składania ofert 2020-02-04 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166, 71 39 17 110
Załączniki

  93-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

93_2019 SIWZ-11-09-2019

93_2019 SIWZ-11-09-2019-edyt

93-2019-opz-www

93-2019-identyfikator-postepowania

93-2019-JEDZ

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1108a18e-a42b-4c0d-af56-0d4d270ea0fb

  

 

2720-93-2019-pytania-i-odpowiedzi-18-10-2019

2720-93-2019 SIWZ-wersja-ujednolicona-18-10-2019

  2720-93-2019-ogloszenie-o-zmianie-18-10-2019

   

 

2720-93-2019-pytania-i-odpowiedzi-31-10-2019

2720-93-2019-ogloszenie-o-zmianie

 

   

2720-93-2019-pytanie-i-odpowiedź-15-11-2019

2720-93-2019-oglosznie-o-zmianie-ogloszenia-15-11-2019

2720-93-2019-materialy-41-2018-www

   

 

2720-93-2019-pytania-i-odpowiedzi-02-12-2019

2720-93-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-02-12-2019

 

2720-93-2019-UWAGA-NOWY-IDENTYFIKATOR-POSTEPOWANIA-02-12-2019

 

 

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a5266c42-f4d6-4bb6-b2d7-b72635de3803

 

41_2017-TOM-II-WARUNKI-KONTRAKTU-2018-04-26wzor

 

  

 

2720-93-2019-pytania-i-odpowiedzi-17-12-2019

2720-93-2019-pytania-i-odpowiedzi-17-12-2019

2720-93-2019-ogloszenie-o-zmianie-17-12-2019

2720-93-2019 SIWZ-wersja-ujednolicona-17-12-2019

2720-93-2019 SIWZ-wersja-ujednolicona-17-12-2019

2720-93-2019-OPZ-17-12-2019

2720-93-2019-zal-nr-1-do-umowy

  

  

2720-93-2019-pytanie-66-i-odpowiedź-zm-siwz-03-01-2020

2720-93-2019-pytanie-66-i-odpowiedź-zm-siwz-edyt-03-01-2020

2720-93-2019-siwz-www-03-01-2020

2720-93-2019-siwz-www-edyt-03-01-2020

2720-93-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-03-01-2020

2720-93-2019-OPZ-03-01-2020

  

 

2720-93-2019-pyt-16-66-67-i-odp-sprostowanie-zm-siwz-17-01-2020

2720-93-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-17-01-2020

  

 

2720-93-2019-zbiorcze zestawienie ofert 2020-02-05

 

93_2019-ogloszenie-o-wyborze-oferty-www

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :