BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138. CPV 50225000-8. Drukuj
z dnia: 2019-08-12
Nazwa zadania BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138. CPV 50225000-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.88.2019
Termin składania ofert 2019-09-17 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

88_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-08-12

88_2019 SIWZ 2019-08-12

88_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LK 311

88_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LK 311

88_2019 załączniki do SIWZ 2019-08-12 w_edyt

88_2019 JEDZ

88_2019 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

88_2019 KLUCZ PUBLICZNY

 

 

88_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-09-17

 

 

88_2019 INFO_O WYBORZE 2019-10-03