DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ linii nr 326 na odcinku Wrocław Psie Pole - Trzebnica od km 1,260 do km 19,903. CPV 50225000-8. Drukuj Email
z dnia: 2019-08-12
Nazwa zadania BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ linii nr 326 na odcinku Wrocław Psie Pole - Trzebnica od km 1,260 do km 19,903. CPV 50225000-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.87.2019
Termin składania ofert 2019-09-25 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

87_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-08-12

87_2019 SIWZ 2019-08-12

87_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LK 326

87_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LK 326

87_2019 załączniki do SIWZ 2019-08-12 w_edyt

87_2019 JEDZ

87_2019 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

87_2019 KLUCZ PUBLICZNY

 

87_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-09-09

87_2019 pyt_i odp_2019-09-09

 

 

87_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-09-25

 

87_2019 INFO_O WYBORZE 2019-10-10

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :