DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2019-2022 z podziałem na zadania. Drukuj Email
z dnia: 2019-08-07
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2019-2022 z podziałem na zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.81.2019
Termin składania ofert 2019-09-19 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166, 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-81-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-81-2019 SIWZ-www

2720-81-2019 OPZ

2720-81-2019-WYKAZ-CHODN-DO-ZIM-UTRZ-i-POZ-SPRZ

2720-81-2019-WYKAZ-JEZDNI-DO-POZIMOWEGO-SPRZATANIA

2720-81-2019-WYKAZ-LOKALIZACJI-MONTAZU-ZASLON-PRZECIWSNIEZNYCH

2720-81-2019-WZUD

2720-81-2019-JEDZ

  2720-81-2019-identyfikator-postępowania

  

 

2720-81-2019-pyt-1-9-odp-zmiana-siwz-www-27-08-2019

2720-81-2019 SIWZ-zmiana-27-08-2019-www

2720-81-2019 SIWZ-zmiana-27-08-2019-www-edyt

2720-81-2019-kosztorysy-ofertowe-zad-1-9-27-08-2019

2720-81-2019-zmiana-ogloszenia-27-08-2019

2720-81-2019-WZUD-27-08-2019

2720-81-2019-WYKAZ-DROG-DO-UTRZYMANIA-27-08-2019

  KluczPub_Oferta_PostepowanieID_72d21c29-cbc3-4423-a0e3-7df8d9a66610

 

  

 

2720-81-2019-pyt-10-12-odp-zmiana-siwz-www-05-09-2019

  2720-81-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-05-09-2019

2720-81-2019-kosztorysy-ofertowe-05-09-2019-www

  2720-81-2019-WZUD-05-09-2019

 

  

2720-81-2019-pyt-13-16-odp-zmiana-siwz-www-12-09-2019

2720-81-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-12-09-2019

2720-81-2019-WYKAZ-MAT-DO-AKCJI-ZIMA-PRZEK-PRZEZ-ZAM-12-09-2019

2720-81-2019-WYKAZ-LOK-MONTAZU-ZASL-PRZECIWSN-12-09-2019

2720-81-2019-WZUD-12-09-2019

 

 

  2720-81-2019-zbiorcze zestawienie ofert 2019-19-09

 

 

2720-81-2019_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 2 - www

 

  

2720-81-2019_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 3 - www

 

 

  2720-81-2019_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad_6 - www

 

   

2720-81-2019_unieważnienie zad_4 - www

  

  

2720-81-2019_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad_7 - www

  

  

2720-81-2019_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad_9 - www

 

 

 

2720-81-2019_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad_1 - www

 

 

 

2720-81-2019_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad_5 - www

 

 

 

 

2720-81-2019-zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

2720-81-2019_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad_8-www

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :