DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

USŁUGA WYCINKI DRZEW z podziałem na 5 zadań. CPV 77211400-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-08-07
Nazwa zadania USŁUGA WYCINKI DRZEW z podziałem na 5 zadań. CPV 77211400-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.92.2019
Termin składania ofert 2019-09-11 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

92_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-08-07

92_2019 SIWZ 2019-08-07

92_2019 Opis przedmiotu zamówienia 2019-08-07

92_2019 wykaz drzew do wycinki 2019-08-07

92_2019 załączniki do SIWZ 2019-08-07 w_edyt

92_2019 JEDZ

92_2019 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

92_2019 KLUCZ PUBLICZNY

 

92_2019 zbiorcze zestawienie ofert 2019-09-11

 

92_2019 Zad. 5 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2019-09-25

 

92_2019 Zad. 1 INFO_O WYBORZE 2019-10-11

92_2019 Zad-1 INFO_O WYBORZE-sprostowanie 2019-10-11

 

92_2019 Zad. 4 INFO_O WYBORZE 2019-10-11

 

 

92_2019 Zad-2 INFO_O WYBORZE 2019-10-15

92_2019 Zad-3 INFO_O WYBORZE 2019-10-15

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :