DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77211600-8. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-18
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77211600-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.80.2019
Termin składania ofert 2019-08-02 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

80-19 Ogloszenie o zamowieniu

80-19 SIWZ

80-19 SIWZ

OPZ

kosztorysy ofertowe

wykaz decyzji i drzew do nasadzenia 2019 WR LG JG dla wykonawcy

  80-19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

80-19 Zmiana SIWZ 26-07-2019

OPZ 26-07-2019

  80-19 zbiorcze zestawienie ofert 02_08_2019

 

80-19 Ogloszenie o wyborze zad 1, 2, 3 i 4

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :