Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 m od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Drukuj
z dnia: 2019-07-18
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 m od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.77.2019
Termin składania ofert 2019-07-31 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

77_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-07-18

77_2019 SIWZ 2019-07-18

77_2019 załączniki do SIWZ w_edyt_2019-07-18

77_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Plan sytuacyjny

Decyzja GDOŚ

77_2019 pełna dokumentacja obwodnicy

 

 

77_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-07-31

 

 

77_2019 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2019-08-01