DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 m od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-18
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 m od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.77.2019
Termin składania ofert 2019-07-31 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

77_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-07-18

77_2019 SIWZ 2019-07-18

77_2019 załączniki do SIWZ w_edyt_2019-07-18

77_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Plan sytuacyjny

Decyzja GDOŚ

77_2019 pełna dokumentacja obwodnicy

 

 

77_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-07-31

 

 

77_2019 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2019-08-01

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :