DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla zadania: Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 71247000-1. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-09
Nazwa zadania PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla zadania: Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 71247000-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.64.2019
Termin składania ofert 2019-08-20 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

64_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-07-09

64_2019 SIWZ 2019-07-09

64_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

64_2019 matariały dodatkowe

64_2019 załączniki do SIWZ w_edyt 2019-07-09

64_2019 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

64_2019 KLUCZ PUBLICZNY

64_2019 JEDZ

 

64_2019 pyt_i odp_2019-07-30

64_2019 UMOWA - WZÓR t.j. z dn. 2019-07-30

Harmonogram płatności

 

64_2019 pyt_i odp_2019-07-31

64_2019 UMOWA - WZÓR t.j. z dn. 2019-07-31

 

 

64_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-08-20

 

 

64_2019 INFO_O WYBORZE 2019-11-15

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :