DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla zadania: Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 71247000-1. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-09
Nazwa zadania PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla zadania: Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 71247000-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.64.2019
Termin składania ofert 2019-08-20 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

64_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-07-09

64_2019 SIWZ 2019-07-09

64_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

64_2019 matariały dodatkowe

64_2019 załączniki do SIWZ w_edyt 2019-07-09

64_2019 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

64_2019 KLUCZ PUBLICZNY

64_2019 JEDZ

 

 

64_2019 pyt_i odp_2019-07-30

64_2019 UMOWA - WZÓR t.j. z dn. 2019-07-30

Harmonogram płatności

 

 

 

64_2019 pyt_i odp_2019-07-31

64_2019 UMOWA - WZÓR t.j. z dn. 2019-07-31

 

64_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-08-20

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :