DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020 – 2022. CPV 90610000-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-07-05
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020 – 2022. CPV 90610000-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.49.2019
Termin składania ofert 2019-08-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

49-19 Identyfikator postepowania

49-19 Klucz publiczny

49-19 Ogloszenie o zamowieniu

49-19 SIWZ

49-19 SIWZ

OPZ

Zestawienie cenowe

JEDZ 05-07-2019

  49-19 Odpowiedz na pytania od nr 1 do nr 2

  49-19 zbiorcze zestawienie ofert

 

49-19 Ogloszenie o wyborze zad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :