DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace projektowe dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Ścinawa”. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-28
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Ścinawa”. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.68.2019
Termin składania ofert 2019-07-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

68_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-06-28

68_19_SIWZ_2019-06-28

68_19_OPZ_z_zał_2019-06-28

68_19_raporty_2019-06-28

68_19_wersja_edyt_zał_2019-06-28

 

 

68_19_pyt_i_odp_2019-07-08

68_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-07-08

 

 

68_19_pyt_i_odp_2019-07-12

68_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-07-12

68_19_zał_2_Zestawienie_cenowe_2019-07-12

 

 

68_19_pyt_i_odp_2019-07-15

68_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-07-15

68_19_zał_2_Zestawienie_cenowe_2019-07-15

 

 

68_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-07-19

 

68_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-08-09

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :