DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace projektowe dla zadania: Budowa mostu w miejscowości Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-06-19
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania: Budowa mostu w miejscowości Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.63.2019
Termin składania ofert 2019-08-20 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

63_2019 identyfikator postepowania 19_06_2019

63_2019 ogloszenie o zamowieniu 19_06_2019

63_2019 siwz 19_06_2019

 

63_2019 siwz wersja edytowalna 19_06_2019

63_2019 opis przedmiotu zamowienia z zalacznikami 19_06_2019

63_2019 klucz publiczny 19_06_2019

63_2019 jedz 19_06_2019

 

 

63_2019 odpowiedzi na pytania 19_07_2019

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf

 

 

63_2019 odpowiedzi na pytania 02_08_2019

63_2019 ogloszenie o zmianie ogloszenia 02_08_2019

63_2019 załaczniki do odpowiedzi 02_08_2019

 

 

63_2019 zbiorcze zestawienie ofert 20_08_2019

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :