Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa mostu w ciągu DW 381 w km 13+831 w m. Głuszyca. Drukuj
z dnia: 2019-06-10
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa mostu w ciągu DW 381 w km 13+831 w m. Głuszyca. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.58.2019
Termin składania ofert 2019-06-18 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

58_19 ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-10

58_19 SIWZ 2019-06-10

58_19 Opis przedmiotu zamówienia 2019-06-10

58_19_wersja_edyt_zał_2019-06-10

 

 

58_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-06-18

 

58_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-07-10