DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

PRACE PROJEKTOWE dla zadania pn.: „ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 ul. Głogowska / Parkowa / Trzebnicka / Żeromskiego w m. CHOCIANÓW”. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-05
Nazwa zadania PRACE PROJEKTOWE dla zadania pn.: „ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 ul. Głogowska / Parkowa / Trzebnicka / Żeromskiego w m. CHOCIANÓW”. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.56.2019
Termin składania ofert 2019-06-26 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg niegraniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

56_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-06-05

56_2019 SIWZ 2019-06-05

56_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2019-06-05

56_2019 załączniki do SIWZ w_edyt 2019-06-05

 

56_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-06-12

56_2019 pyt_i odp_2019-06-12

 

56_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-06-18

56_2019 pyt_i odp_2019-06-18

 

 

56_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-06-26

 

56_2019 INFO_O WYBORZE 2019-07-18

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :