DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-05
Nazwa zadania Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022. CPV 77.31.00.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.53.2019
Termin składania ofert 2019-07-17 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

53_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-06-05

53_19 SIWZ_2019-06-05

53_19 Opis przedmiotu zamówienia 2019-06-05

53_19 Specyfikacje techniczne 2019-06-05

53_19 JEDZ 2019-06-05

53_19 Identyfikator postępowania 2019-06-05

53_19 KLUCZ PUBLICZNY 2019-06-05

53_19_wersja_edyt_zał_2019-06-05

 

  53_19_pyt_i_odp_2019-06-26

 

  53_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-07-17

 

  53_19 UNIEWAŻNIENIE postępowania zadania_1 2019-07-25

 

  53_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_2_2019-08-07

  

53_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_4_2019-08-07

  

53_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_5_2019-08-12

 

  53_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_6_2019-08-12

 

  53_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_7_2019-08-12

 

  53_19_ogłoszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zad_8_2019-08-13

 

 

53_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_9_2019-08-13

 

53_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_3_2019-08-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :