DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania dróg wojewódzkich na terenie Województwa Dolnośląskiego. CPV 71631480-8 Drukuj Email
z dnia: 2019-05-30
Nazwa zadania Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania dróg wojewódzkich na terenie Województwa Dolnośląskiego. CPV 71631480-8
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.42.2019
Termin składania ofert 2019-06-12 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

42_2019 ogloszenie o zamowieniu 30_05_2019

42_2019 siwz 30_05_2019

42_2019 siwz wersja edytowalna 30_05_2019

42_2019 opis przedmiotu zamowienia 30_05_2019

42_2019 zalaczniki do opis przedmiotu zamowienia 30_05_2019

42_2019 odpowiedz na pytanie 06_06_2019

42_2019 ogloszenie o zmianie ogloszenia 06_06_2019

  42_2019 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 12_06_2019

42_2019 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01_07_2019

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :