Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w km 2+117 w miejscowości Jawor Drukuj
z dnia: 2019-04-30
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w km 2+117 w miejscowości Jawor. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.46.2019
Termin składania ofert 2019-05-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

46_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-04-30

46_19_SIWZ_2019-04-30

46_19_OPZ_2019-04-30

46_19_wersja_edyt_zał_2019-04-30

 

 

46_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-05-09

 

46_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-05-31