DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowych z podziałem na 3 zadania Drukuj Email
z dnia: 2019-04-25
Nazwa zadania Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowych z podziałem na 3 zadania. CPV 90.62.00.00-9.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.44.2019
Termin składania ofert 2019-05-08 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

44_19_SIWZ_2019-04-25

44_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-04-25

44_19_OPZ_zad_1_2_3_2019-04-25

44_19_wersja_edyt_zał_2019-04-25

 

44_19 UNIEWAŻNIENIE postępowania 2019-05-08

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :