DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace projektowe dla inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km 90+300 do km 110+550 (Lwówek Śląski-Pasiecznik). CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-04-25
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km 90+300 do km 110+550 (Lwówek Śląski-Pasiecznik). CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.35.2019
Termin składania ofert 2019-06-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

35_2019 ogloszenie o zamowieniu 25_04_2019

35_2019 siwz 25_04_2019

35_2019 siwz wersja edytowalna 25_04_2019

35_2019 zalaczniki 25_04_2019

35_2019 klucz publiczny 25_04_2019

35_2019 jedz 25_04_2019

  35_2019 identyfikator postepowania 25_04_2019

 

 

35_2019 odpowiedzi na pytania 30_05_2019

35_2019 ogloszenie o zmianie ogloszenia 30_05_2019

35_2019 siwz wersja edytowalna 30_05_2019

 

 

 

35_2019 odpowiedz na pytanie 03_06_2019

 

 

35_2019 zbiorcze zestawienie ofert 25_06_2019

 

 

 

35_2019 ogl o wyborze najkorzy oferty 18_09_2019

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :