DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa mostu w m. ŚCINAWA na rzece Odrze jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340 – Etap I DECYZJA ŚRODOWISKOWA. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-25
Nazwa zadania Budowa mostu w m. ŚCINAWA na rzece Odrze jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340 – Etap I DECYZJA ŚRODOWISKOWA. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.36.2019
Termin składania ofert 2019-06-27 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

36_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-04-25

36_2019 SIWZ 2019-04-24

36_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

36_2019 JEDZ

36_2019 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

36_2019 KLUCZ PUBLICZNY

36_2019 załączniki do SIWZ w_edyt

 

36_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-06-07

36_2019 pyt_i odp_2019-06-07

36_2019 SIWZ t.j. 2019-06-07

36_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2019-06-07

36_2019 załączniki do SIWZ 2019-06-07 w. edyt

 

36_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-06-11

36_2019 pyt_i odp_2019-06-11

 

36_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-06-26

 

 

36_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-06-27

 

36_2019 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2019-07-10

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :