Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4 Drukuj
z dnia: 2019-04-16
Nazwa zadania Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.39.2019
Termin składania ofert 2019-04-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

39-19 Ogloszenie o zamowieniu

  39-19 SIWZ

39-19 SIWZ

  PFU - projekt

  zbiorcze zestawienie ofert

 

39-19 Ogloszenie o wyborze