I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK. Drukuj
z dnia: 2019-04-09
Nazwa zadania
Rodzaj Usługi
Termin składania ofert 2019-04-24 9:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 609 990 917
Załączniki

I przetarg pisemny nieograniczony kwiecień 2019

Umowa sprzedaży 2