Studium lokalizacyjne włączenia miasta Polkowice przez budowę nowej linii kolejowej łączącej się z odcinkiem linii kolejowej 14 oraz włączeniem się do linii kolejowej 289 łącząc miasto Polkowice z dwoma ośrodkami miejskimi LGOM Drukuj
z dnia: 2019-04-05
Nazwa zadania Studium lokalizacyjne włączenia miasta Polkowice przez budowę nowej linii kolejowej łączącej się z odcinkiem linii kolejowej 14 oraz włączeniem się do linii kolejowej 289 łącząc miasto Polkowice z dwoma ośrodkami miejskimi LGOM. CPV 79.13.10.00-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.38.2019
Termin składania ofert 2019-04-16 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

38_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-04-05

38_19_SIWZ_2019-04-05

38_19_OPZ_2019-04-05

38_19_wersja_edyt_zał_2019-04-05

 

 

38_19_pyt_i_odp_2019-04-11

 

 

 

38_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-04-16

 

38_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-05-08