DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-29
Nazwa zadania Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.30.2019
Termin składania ofert 2019-04-11 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

30_2019 ogloszenie o zamowieniu 29_03_2019

30_2019 opz 29_03_2019

30_2019 siwz 29_03_2019

30_2019 siwz wersja edytowalna 29_03_2019

30_2019 wykaz obiektow 29_03_2019

  30_2019 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 04_04_2019

30_2019 ogloszenie o zmianie ogloszenia 04_04_2019

  30_2019 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 11_04_2019

 

30-19 Ogloszenie o wyborze

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :