DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-29
Nazwa zadania Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.29.2019
Termin składania ofert 2019-04-11 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

29-19 Ogloszenie o zamowieniu

29-19 SIWZ

29-19 SIWZ

OPZ - przepusty

Przeglady 5-letnie 2019

  29-19 Odpowiedz na pytania 1 i 2 i zmiana SIWZ

29-19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

  29-19 zbiorcze zestawienie ofert

 

29-19 Ogloszenie o wyborze

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :