DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji kontraktu pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule zaprojektuj i wybuduj.” CPV 66110000-4 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-27
Nazwa zadania Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji kontraktu pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule zaprojektuj i wybuduj.” CPV 66110000-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.33.2019
Termin składania ofert 2019-04-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

 

 

2720-33-2019-ogloszenie-o-zamowieniu-www1

2720-33-2019-siwz-www1

2720-33-2019-siwz-www-edyt

2720-33-2019-opz

2720-33-2019-oswiadczenie-zamawiającego

2720-33-2019-JEDZ

2720-33-2019-klucz-publiczny

2720-33-2019-identyfikator-postepowania

 

 

2720-33-2019-pyt-1-6-8-odp-i-zmiana-siwz-03-04-2019-www

2720-33-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-www

 

 

2720-33-2019-uniewaznienie-www

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :