DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej: Budowa obwodnic Milicza i Wołowa w ciągu dróg wojewódzkich Drukuj Email
z dnia: 2019-03-19
Nazwa zadania Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej: Budowa obwodnic Milicza i Wołowa w ciągu dróg wojewódzkich. CPV 71.24.00.00-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.28.2019
Termin składania ofert 2019-03-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

28_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-03-19

28_19_SIWZ_2019-03-19

28_19_OPZ_2019-03-19

28_19_wersja_edyt_zał_2019-03-19

 

 

28_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-03-28

 

28_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-04-16

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :