DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa mostu w miejscowości Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-06
Nazwa zadania Budowa mostu w miejscowości Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.22.2019
Termin składania ofert 2019-04-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

22_2019 identyfikator postepowania

22_2019 klucz publiczny

22_2019 ogloszenie o zamowieniu 06_03_2019

22_2019 opis przedmiotu zamowienia z zalacznikami 06_03_2019

22_2019 siwz 06_03_2019

22_2019 siwz wersja edytowalna 06_03_2019

22_2019 jedz 06_03_2019

 

22_2019 zmiana siwz 27_03_2019

22_2019 wzor umowy 27_03_2019

 

 

22_2019 odpowiedzi na pytania 08_04_2019 (1)

22_2019 ogloszenie o zmianie ogloszenia 08_04_2019

 

 

22_2019 zbiorcze zestawienie ofert 25_04_2019

 

 

22_2019 uniewaznienie postepowania 28_05_2019

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :