Usługa wycinki drzew z podziałem na 2 zadania. Drukuj
z dnia: 2019-02-26
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 2 zadania. CPV 77.21.14.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.25.2019
Termin składania ofert 2019-03-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

25_19_SIWZ_2019-02-26

25_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-02-26

25_19_OPZ_2019-02-26

25_19_wykaz_drzew_do_wycinki_2019-02-26

25_19_wersja_edyt_zał_2019-02-26

 

 

25_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-03-06

 

 

25_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_1_2019-03-12

 

25_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_2_2019-03-13