Prace projektowe dla inwestycji pn.: Budowa obejścia „Zakrętu śmierci” w m. Szklarska Poręba. Drukuj
z dnia: 2019-02-06
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn.: Budowa obejścia „Zakrętu śmierci” w m. Szklarska Poręba. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.13.2019
Termin składania ofert 2019-02-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

13_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-02-06

13_19_SIWZ_2019-02-06

13_19_OPZ_2019-02-06

13_19_wersja_edyt_zał_2019-02-06

 

 

13_19_zmiana_SIWZ_2019-02-11

 

 

13_19_pyt_i_odp_2019-02-14

13_19_zał_8_2019-02-14

 

 

13_19_pyt_i_odp_2019-02-18

13_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-02-18

 

 

13_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-02-28

 

13_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-04-02