DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace projektowe dla inwestycji pn.: Budowa obejścia „Zakrętu śmierci” w m. Szklarska Poręba. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-06
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn.: Budowa obejścia „Zakrętu śmierci” w m. Szklarska Poręba. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.13.2019
Termin składania ofert 2019-02-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

13_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-02-06

13_19_SIWZ_2019-02-06

13_19_OPZ_2019-02-06

13_19_wersja_edyt_zał_2019-02-06

 

 

13_19_zmiana_SIWZ_2019-02-11

 

 

13_19_pyt_i_odp_2019-02-14

13_19_zał_8_2019-02-14

 

 

13_19_pyt_i_odp_2019-02-18

13_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-02-18

 

 

13_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-02-28

 

13_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-04-02

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :