DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usługa wycinki drzew z podziałem na 12 zadań Drukuj Email
z dnia: 2019-02-05
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 12 zadań. CPV 77.21.14.00-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.17.2019
Termin składania ofert 2019-02-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

17_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-02-05

17_19_SIWZ_2019-02-05

17_19_OPZ_2019-02-05

17_19_wykaz_drzew_do_wycinki_2019-02-05

17_19_wersja_edyt_zał_2019-02-05

 

 

17_19_pyt_i_odp_2019-02-07

 

 

17_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-02-13

 

 

17_19_unieważnienie_postępowania_zad_4_2019-02-19

 

 

17_19_unieważnienie_postępowania_zad_7_2019-02-19

 

 

17_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_8_2019-02-20

 

 

17_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_9_2019-02-21

 

 

17_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_11_2019-02-26

 

 

17_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_10_2019-02-27

 

  

17_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_2_2019-02-27

 

  

17_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_6_2019-02-28

 

  

17_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_12_2019-02-28

 

 

17_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_1_2019-03-01

 

 

 

17_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_3_2019-03-01

 

 

17_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_5_2019-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :