DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. CPV 72212000-4. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-04
Nazwa zadania ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. CPV 72212000-4.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.108.2018
Termin składania ofert 2019-04-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

108_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-02-04

108_2018 SIWZ 2019-01-31

108_2018 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

108_2018 BADANIE PRÓBKI

108_2018 FUNKCJONALNOŚĆ -DEKLARACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM

108_2018 załączniki do SIWZ 2019-01-31 w_edyt

108_2018 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

108_2018 KLUCZ PUBLICZNY

 

108_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-03-12

108_2018 odp_na pyt i zmiana SIWZ_2019-03-12

108_2018 JEDZ

 

108_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-03-26

108_2018 odp_na pyt i zmiana SIWZ_2019-03-26

108_2018 SIWZ t_j_ z dn_2019-03-26

108_2018 załączniki do pisma z dn_2019-03-26

 

108_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-04-02

108_2018 zmiana SIWZ_2019-04-02

108_2018 FUNKCJONALNOŚĆ -DEKLARACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM 2019-04-02

 

108_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2019-04-25

 

 

108_2018 INFO_O WYBORZE 2019-05-31

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :