DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4 Drukuj Email
z dnia: 2019-01-31
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.15.2019
Termin składania ofert 2019-02-13 09:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

15-19 Ogloszenie o zamowieniu

15-19 SIWZ

PFU - projekt

15-19 SIWZ

 

15-19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

15-19 Zmiana SIWZ

Zalacznik nr 1 zmiana 07-02-2019

Zalacznik nr 6 zmiana 07-02-2019

  

 

15-19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 2

15-19 Odpowiedz na pytanie nr 1 i zmiana PFU 08-02-2019

PFU 08-02-2019

 

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

15-19 Uniewaznienie postepowania

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :