DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

OPRACOWANIE ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ: Budowa obwodnic Bielawy, Dzierżoniowa i Strzegomia w ciągu dróg wojewódzkich. CPV 71240000-2. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-30
Nazwa zadania OPRACOWANIE ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ: Budowa obwodnic Bielawy, Dzierżoniowa i Strzegomia w ciągu dróg wojewódzkich. CPV 71240000-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.12.2019
Termin składania ofert 2019-02-12 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

12_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-01-30

12_2019 SIWZ 2019-01-30

12_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

12_2019 Bielawa, Dzierżoniów, Strzegom -korytarze

12_2019 TSD_I_B+S

12_2019 załączniki do SIWZ 2019-01-30 w_edyt

 

12_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-02-05

12_2019 pyt_i odp 2019-02-05

 

 

12_2019 zbiorcze zestawienie ofert 2019-02-12

 

12_2019 INFO_O WYBORZE 2019-03-04

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :