Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych z dróg wojewódzkich. CPV 71313000-5. Drukuj
z dnia: 2019-01-24
Nazwa zadania Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych z dróg wojewódzkich. CPV 71313000-5.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.8.2019
Termin składania ofert 2019-02-01 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

8_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-01-24

8_2019 SIWZ 2019-01-24

8_2019 opis przedmiotu zamówienia 2019-01-24

8_2019 zał_do OPZ -Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich

8_2019 DECYZJE - POZWOLENIA WODNOPRAWNE

8_2019 załączniki do SIWZ 2019-01-24 w_edyt

 

 

8_2019 zbiorcze zestawienie ofert 2019-02-01

 

 

8_2019 INFO_O WYBORZE 2019-02-07